Servicii profesionale oferite de RAMCONSULT

Servicii Contabilitate


Intocmirea de inregistrari contabile in baza documentelor justificative puse la dispozitie de client

Verificarea corectitudinii si acuratetii inregistrarilor contabile conform Legii contabilitatii in concordanta cu documentele justificative puse la dispozitie de client

Intocmirea balantei de verificare lunare, si a tuturor registrelor contabile necesare

Calculul tuturor impozitelor datorate de client, inclusiv impozit profit, TVA, etc...

Intocmirea si depunerea in termen a declaratiilor TVA D300,390,394 si impozite D100 catre ANAF

Intocmirea-certificarea raportarilor financiare semestriale si anuale (Bilant) catre ANAF

Intocmirea de raportari lunare, trimestriale, semestriale, anuale catre autoritatile statului si catre managementul firmei

Intocmirea de rapoarte financiare lunare, care sa reflecte explicatii ale soldurilor conturilor si prezentarea acestora catre client

Efectuarea de lucrari de audit asupra activitatii financiar contabile a clientului

Informarea clientului cu privire la modificarile in legislatia economica, care au impact asupra activitatii acestuia

Efectuarea la cerere, de analize si rapoarte financiar contabile catre managementul firmei


Resurse umane
Salarizare


Intocmire contracte de munca , fisa postului si depunerea acestora la ITM prin aplicatia Revisal

Intocmire acte aditionale in cazul modificarilor aparute la contractele de munca

Gestionarea dosarelor personale ale angajatilor

Intocmirea statelor de plata lunare, in baza listelor de pontaj puse la dispozitie de client

Calculul impozitelor si taxelor datorate catrebugetele de stat in legatura cu salariile

Intocmire si depunere declaratii nominale lunare (D112)

Intocmirea ordinelor de plata aferente platilor de impozite si taxe aferente salariilor

Mentinerea relatiilor cu autoritatile de munca

Actualizare periodica a reglementarilor legale specifice


Servicii consultanta fiscala


Inregistrare salariati detasati din alte tari EU pe teritoriul Romaniei

Depunerea declaratiilor lunare de impozit pentru salariati detasati din alte tari EU

Obtinerea de Certificate de Atestare a platii impozitului in Romania pe veniturile nerezidentilor

Obtinere Certificat A1 pentru salariatii detasati

Suport si consultanta in intocmirea Dosarul preturilor de transfer

Taxa pe valoarea adaugata - sfera de aplicare, persoane impozabile, operatiuni impozabile, faptul generator, exigibilitate, teritorialitate, baze de impozitare si cote de impozitare, regularizare si rambursare TVA , facturi fiscale, termen de plata

Calcul impozit pe profit, si certificare declaratie fiscala anuala impozit pe profit D101

Consultanta impozitul pe venitul nerezidentilor

Inregistrare TVA , evidenta operatiunilor si depunerea declaratiilor fiscale pentru societati nerezidente


Servicii Audit Statutar si Audit Intern


Servicii infiintari societati comerciale

Domeniile de activitate ale clientilor RAMCONSULT Expert<
Cu o experienta de peste 15 ani, RAMCONSULT Expert furnizeaza servicii de contabilitate si consultanta fiscala pentru firme din diverse domenii
Detalii